facebook

DepartmentForeign Languages and Cultures

Department Yearbook 2001

2002_184x250_fit_478b24840a

Department Yearbook 2001

Yearbooks

Съдържание:

1. Анелия Бръмбарова - Анализ на текста на приказката на макроструктурно равнище

2. Анелия Бръмбарова - Темпоралната система като елемент на свързаността на текста на приказката

3. Ирена Василева - A note on the 'IVWE' perspective in english and bulgarian academic discourse

4. Мария Георгиева, Милен Шипчанов - Компютърен анализ на текстове

5. Лиляна Грозданова - ESP - motiwation and authenticity

6. Светлана Димитрова - Some genre defining features of travel promoting brochures

7. Даниела Кожухарова - Los feismos en Mario Vargas Llosa у su traduccion al bulgaro

8. Даниела Кожухарова - 'La verdad sobre el caso Savolta1: Verdadera galeria de veridicos personajes inverosimiles

9. Цветилена Кръстева - Лично, многолично, безлично

10. Цветилена Кръстева - Суперактивност и суперпасивност - фактитив

11. Станимир Мичев - Realizaciones funcionales de los dos imperfectos de subjuntivo en -ra у en -se

12. Мариета Недкова - Evaluation of teacher education programmes

13. Теодора Петрова - Les tests dans l'enseignement du francais langue etrangere

14. Стойна Пороманска - Интерсреренцията на семантично равнище в междинния език на българи, изучаващи новогръцки език

15. Венета Сиракова - Representantes jovenes de la narrativa cubana a finales de los 70 е inicios de los 80. Temas у personajes de sus obras

16. Павлина Стефанова - Входно-изходните равнища на учебния предмет „Чужд език" за българското училище и праговите равнища по английски, френски, немски, испански, италиански и руски език на Съвета на Европа

17. Елена Тарашева - Функционални варианти в българския език на английския неопределителен член

18. Светлана Ташевска - 'I didn't understand a word! ...Or did I?'

19. Антоанита Топалова - Семантични отношения между формално сходни интернационализми и тяхното приложение в обучението по чужд език

20. Милен Шипчанов - Мултимедия в чуждоезиковото обучение

21. Тодор Шопов - Обучението по четене във Входно-изходно равнище за основното училище