facebook

DepartmentForeign Languages and Cultures

Department Yearbook - 1999

godishnik-site_184x250_fit_478b24840a

Department Yearbook - 1999

Yearbooks

1. Анелия Бръмбарова - Expression de la concession dans les contes de perrlaut
2. Валентина Венкова - За нещо-mo и нищо-то в българския и португалския език
3. Мария Грозева - Erziehung zur toleranz im fremdsprachenunterricht
4. Мария Китова - Модалността в съвременната испанистика - ”Модалност", „Наклонение", „Модус" - или стъпка по стъпка в търсене на истината
5. Цветилена Кръстева - Un phenomene de substitution en francais
6. Галина Куртева - Още веднъж за илокутивната сила на диалога
7. Борис Наймушин - Към въпроса за превода на фразеологични изрази
8. Стефка Петрова - Възвратни глаголи и възвратни форми
9. Елена Тарашева - Неопределената фраза с нулев член в български и английски
10. Джон Аткинс, Светлана Димитрова, Светлана Ташевска - Mentoring and Mentor Training in Bulgaria
11. Анелия Бръмбарова - Теодора Петрова. Personnalite enfantine et apprentissage des langues
12. Мария Георгиева - Teaching English to Children Through Drama
13. Лиляна Грозданова - Pattern Practice - Revisited
14. Мариета Недкова - The Evaluation of a Pre-service
Teacher Education Programme in TESOL: A Responsive-Constructivist Approach
15. Павлина Стефанова - Ранно чуждоезиково обучение - проблеми и перспективи
16. Джоана Уилямс - A Proposal for an American Studies Course
17. Милен Шипчанов - Модерни технологии в чуждоезиковото обучение
18. Дияна Янкова - Teaching Reading Skills for Law Students