facebook

DepartmentForeign Languages and Cultures

Conferences

Квалификационният семинар „Англицистика и американистика“ към Департамента провежда редовно сбирки. Те се водят както от преподаватели на НБУ, така и от гост-лектори от страната и чужбина. Организират се и съвместни семинарни сбирки с други департаменти и структури на НБУ.

 

Докторантски семинар „Съвременни концепции за учене и преподаване на чужд език” към докторска програма „Методика на обучението по съвременни езици”.

 

От 2013 г. Департаментът е съорганизатор на международната научноизследователска конференция за докторанти в областта на методиката на обучението по съвременни езици. Ежегодно департаментът организира Зимна школа по проблемите на обучението в общото образование по чужд език.