facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

TRAD NBU 2024 Пета школа по превод

img-4695_959x399_pad_478b24840a

школа по превод 3

TRAD NBU 2024 (Пета школа по превод)  

 

Петата школа по превод бе проведена на 11-12 май 2024 г. с работни езици английски, френски, немски, испански, италиански и руски. Участваха студенти и преподаватели от Нов български университет, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” и Югозападния университет „Неофит Рилски“, както и представители на Университет Бейкент, Истанбул, в рамките на програма Еразъм+.  

 

Като лектори в TRAD NBU 2024 бяха поканени известната преводачка на българска художествена литература на испански език д-р Мария Вутова, която изнесе презентация на тема „Да превеждаш Георги Господинов и други истории”; преподавателят от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” д-р Стефан Стефанов с доклад на тема „Специализирани преводачески инструменти и контрол на качеството на превода”; дългогодишният преподавател в НБУ проф. д.ф.н. Мария Грозева, един от доайените на филологическите програми в университета, с доклад „Изкуствен интелект и превод”, както и доц. д-р Борис Наймушин, преподавател по превод в НБУ и професионален устен преводач, с презентация на тема „Преводът като професия”.

Прикачени файлове