facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Симона Георгиева-Бали

преп. Симона Георгиева-БалиДепартамент: Чужди езици и култури

Телефон: +35928110441

E-mail: s.bali@nbu.bg

Приемно време: Събота 13:00-15:30 Компютърен център, s.bali@nbu.bg, Вайбър: 0889414624 ІІІ Корпус,Неделя 08:00-09:30 Компютърен център, s.bali@nbu.bg, Вайбър: 0889414624 ІІІ КорпусПрофесионална автобиография:

Име : Симона Христова Георгиева-Бали

Семейно положение : Oмъжена с две деца

Академичен статус: Преподавател в Нов български

Университет

Образование : 1987 - 1992 - Софийски университет

“Св. Климент Охридски”, Факултет “Класически и нови филологии”,

специалност “Английска филология”

Специализация: 1991 – Сравнително езикознание. Тема: “Преизказното наклонение в българския и английския език – сравнителен анализ”

1982 - 1987 - 114 Английска езикова гимназия, София

Курсове и специализации:

1994 – SELF - ACCESS , Британски Съвет, София

1994 – ACADEMIC STAFF TRAINING SEMINAR, Британски Съвет, София

1998 – ACTION RESEARCH, НБУ

2000 – WINTER SCHOOL : CURRICULUM DEVELOPMENT IN UNIVERSITY

NETWORK, НБУ

2003 – CREATIVE WRITING – Оксфорд Център, София

2004 – EFFICIENT AND EFFECTIVE USE OF THE createIT WEB ENVIRONMENT IN DEVELOPING ONLINE TESTS FOR THE EFL CLASSROOM - Британски Съвет

Пловдивски Университет

2004 – ASSESSMENT AND EXAM CLASSES - Оксфорд Център, София

2005 – QualiTraining REGIONAL WORKSHOP – Обучение в рамките на програма за осигуряване и поддържане на качеството на чуждоезиковото обучение

2006 – CAMBRIDGE ESOL SEMINAR – CAE Speaking

2008 – Курс за квалификация на преподаватели по английски език , SOL, North Devon, England

2010 - Курс по английски за университетски преподаватели в Университата в гр. Рейкявик, Исландия

Професионален опит: от 1996 – до сега - щатен преподавател в Нов български университет към департамент "Англицистика" (бивш "Център за чужди езици" към НБУ)

1993 - 1996 – щатен преподавател в ИЧС

1992 –1993 - хоноруван преподавател в Институт за подготовка на външнотърговски кадри

1991 – 1993 – хоноруван преподавател в ИЧС

1990-1991 – хоноруван преподавател в Частна школа „Авис”, прилагаща сугестопедичната методика на Д-р Лозанов

Административна дейност: 2008 – 2013 - Директор на Общообразователните курсове по чужд език към "Център за чужди езици” (настоящ департамент „Англицистика” )

2005 – 2008 – Отговорник за акредитирането на дипломи и сертификати по чужд език

2003-2004 – Отговорник за организацията на ООК курсовете по английски език на трето ниво

2000-2001 – Директор на програма „Учител по чужд език” към Департамент „Чуждоезиково обучение”

Академични изяви: Курсове

Разработване и водене на общообразователни курсове на всички нива както и на специализирани курсове:

Подготовка за FCE, подготовка за финалните ощообразователни изпити по английски език на НБУ , курсове ОООК 111, OOOK 211, OOOK 311, ОООК 411, OOOK511, COM 600 – Английски за масови комуникации, SCE 102, FLS 511, FLS 611

Тестове и материали:

Разработване на тестове и тестови задачи на всички нива и експертна оценка на тестовете за общообразователния изпит по чужд език

Разработване на тестове за докторски минимум.

Разработване на тестове за приемен изпит в специалност „Мрежови технологии с английски език”

Разработване на авторски материали за целите на електронното онлайн обучение на студентите ( http://e-edu.nbu.bg)

Семинари и презентации

2004 – Проект за „Център за самостоятелна подготовка” – Self - Access Centre

2005 - Self-Access.Какво, защо, как?

2005 - Do You Sing English ? Ролята на песните в обучението по чужд език

2005 – Съорганизатор на Зимна школа на департамент „Чуждоезиково обучение” – Аспекти на преподаването в общообразователните курсове по чужд език

2005 - Портфолио. Задачи за самостоятелна работа с цел овладяване на чужд език
2005 - Устна презентация. Пътека към успеха

2006 - Българската следа. Сугестопедията на д-р Лозанов и мястото и в чуждоезиковото обучение

2006 - Съорганизатор на Зимна школа на департамент „Чуждоезиково обучение” – Качество на чуждоезиковото обучение и участие с два доклада на тема „ Отчет за проведените методически посещения през есенния семестър на учебната 2005/2006 година ” и представяне на K онцепция за създаване на Клуб на говорещите английски в НБУ – ESCape

2006 – Създател на Клуб на говорещите английски – English Speaking Club “ ESCape ”. Сред проведените сбирки са следните : St . Patrick ’ s Day Celebration , The Scottish Connection , Karaoke Party , When All the World Was Disco , Culinary Journey , Escape into the Arts , Halloween , Thanksgiving Day , Christmas party, A Tribute to Auden, 1 year English Speaking Club , Santa Goes Wild, The Profecy of Rap Music

2006 - Управление на качеството в чуждоезиковото обучение – презентация съвместно с доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева

2007 - Трета зимна школа на Департамент ЧЕО – с доклад на тема Изграждане на екип чрез групова работа по проект

2008 - “Междучасията в университета” – с есе на тема Анатомия на междучасието

2009 - A little thought from each of us. A big difference for everyone…- уъркшоп съвместно с преп. Анотния Иванова

2010 – New English File – Never Ending Fun – по покана на Bookhouse JSC – изключителен представител на OUP за България

Участие в конференции

13-14 май,2006 – Участие в 15- та Националната конференция на BETA - IATEFL в Пловдив с презентация на тема „ Setting Up an English Speaking Club at NBU ”

7-8 октомври, 2006 – Участие в конференцията на ELTAM - IATEFL в Струга, Македония с презентация на тема „ Team Building through Group Project Work ”

19-20 май,2007 – Участие в 16- та Националната конференция на BETA - IATEFL в Благоевград с презентация на тема Words don ’ t come easy … but should we really enjoy the silence (съвместно със ст.ас. Десислава Зарева, НБУ)

13-14 май , 2008 - Участие в 17- та Националната конференция на BETA - IATEFL в София, където печели наградата на SOL- курс за квалификация на преподаватели по аглийски език към SOL в North Devon, England

23–24 октомври, 2008 - Участие в конференцията на ELTAM - IATEFL в Скопие, Македония с уъркшоп на тема A little thought from each of us. A big difference for everyone… (съвместно с преп. Антониа Иванова, НБУ)

16 – 17 май 2009 - Участие в 18- та Националната конференция на BETA - IATEFL в Стара Загора с уъркшоп на тема A little thought from each of us. A big difference for everyone… (съвместно с преп. Антониа Иванова, НБУ) и с уъркшоп на тема Being Newspaperly Creativ е (съвместно с доц. д-р Мустафа Алтан от Университета на гр. Кайзери, Турция)

23 – 25 април 2010 - Участие в 19- та Националната конференция на BETA - IATEFL във Велико Търново с уъркшоп на тема Independent Learning through Internet-based Activities – Love Actually (съвместно с ас. Милка Хаджикотева, НБУ) и с търгоvска презентация New English File – Never Ending Fun – по покана на Bookhouse JSC – изключителен представител на OUP за България.

29-30 октомври 2010 - Участие в конференцията на ELTAM - IATEFL в Скопие, Македония с уъркшоп на тема Integrating Skills Through Video Activities - The Signs In Our Life (съвместно с преп. Антониа Иванова, НБУ)

25-27 март 2011 - Участие в първата международна ELT конференция на Икономическия университет в гр.Измир, Турция с уъркшоп на тема TXTING - FRND OR FO. BRIDGING THE GAP BETWEEN TEXT SPEAK AND FORMAL ENGLISH (съвместно с преп. Антониа Иванова, НБУ)

2013 г. – Участие в Годишна международна конференция на Румънската асоциация за качествени езикови услуги QUEST Romania на тема Improving Standards of Quality in Language Education and Research
2011-2013 г. - Участие в международен проект по програмата Грундвиг “Improving Standards of Quality in Adult Language Education - ISQALE”

2013 - 2015 г. - Участие в международен проект по програмата Грундвиг “Quality Assessment Training - QATrain”

2014 г. - Участие в международната конференция на ELTAM - IATEFL в Скопие, Македония с доклад на тема Myths and Beliefs in Modern ELT (съвместно с доц. д-р Елисавета Бояджиева,ЮЗУ)

2016 г. - Участие в международната конференция на BETA - IATEFL в Пловдив с уъркшоп на тема Dancing In, With And Around Language (съвместно с преподавател Верджиния Велкова, НБУ)Публикации: Някои от гореизброени презентации и доклади са публикувани на официалната уеб-страница на НБУ www . nbu . bg, други в електронните публикации от конференциите на БАПА на електронната страница на БАПА

Научни интереси: Методика на чуждоезиковото обучение, сравнително езикознание, тестиране

Чужди езици: английски, немски, руски


Публикации: