facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

преп. Гергана Стоилова

преп. Гергана СтоиловаДепартамент: Чужди езици и култури

Телефон: -

E-mail: gstoilova@nbu.bg

Приемно време: Понеделник 10:00-11:00 Компютърен център ІІІ Корпус,Понеделник 14:30-15:30 Компютърен център ІІІ Корпус,Петък 11:15-13:15 Компютърен център ІІІ КорпусПрофесионална автобиография:

Гергана Василева Стоилова

Академичен статус: преподавател по английски език в НБУ

Образование:
1992 – 1997
Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, специалност Английска филология;
магистър

1987 – 1992
Гимназия с преподаване на чужди езици “Н. Вапцаров”, гр. Шумен
Езикова паралелка с разширено изучаване на английски език

Курсове и специализации:

2007
‘Качеството на обучение в ощообразователните курсове по чужд език’,
Трета зимна школа на департамент ‘Чуждоезиково обучение’, НБУ, София

2005
FCE Speaking, Cambridge ESOL First Certificate in English Speaking Skills
Британски съвет, София

1998 (юни, октомври)
Mentoring Skills and Strategies for ELT; (60 часа)
Британски съвет, Университет ‘К. Преславски’, Шумен

Професионален опит:

2005 – понастоящем
Преподавател по английски език в НБУ, София

2003 – 2005
Център за чужди езици към НБУ, София
Обучение на курсисти

1999 – 2001
Училища за чужди езици Фарос, клон Емил Марков – София;
Обучение на деца и възрастни по чужд език

1997 – 1999
Гимназия с преподаване на чужди езици ‘Н. Вапцаров’, Шумен


Академични изяви:

Организиране на практически семинар в департамента на тема: "Видео в часа по чужд език - идеи и техники за работа".
Изготвяне на тестове и тестови задачи за общообразователните изпити по чужд език;
aдминистриране на тестове; разработване на авторски материали за целите на електронното онлайн обучение на студентите (http://e-edu.nbu.bg).


Компютърни умения: MS Windows, MS Office, Internet

Научни интереси: Методика на чуждоезиковото обучение; художествен превод;
приложение на съвременните информационни технологии в обучението по чужд език; интерактивни форми на тестуване и електронно обучение.

Семейно положение: омъжена с две деца
Публикации:

Exploring a new literary form in ELT – the Haiku approach’
Списание Чуждоезиково обучение, бр. 4-5 (2010)