facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Съвет на департамента

СЕКЦИЯ "Англицистика"

проф. Албена Бакрачева, д.н.
e-mail: abakratcheva@nbu.bg

ас. Андрей Андреев
e-mail: aandreev@nbu.bg

доц. д-р Борис Наймушин
e-mail: bnaimushin@nbu.bg

проф. Дияна Янкова, д.н.
e-mail: dyankova@nbu.bg

доц. д-р Елена Тарашева
e-mail: etarasheva@nbu.bg

проф. Ирена Василева, д.н.
e-mail: ivasileva@nbu.bg

д-р Ирина Димитрова
e-mail: isdimitrova@nbu.bg

ас. Марина Христова
e-mail: mhristova@nbu.bg

доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева
e-mail: sgjuzeleva@nbu.bg

гл. ас. д-р Станислав Богданов
e-mail: stanbogdanov@nbu.bg

ас. Сияна Харизанова
e-mail: sharizanova@nbu.bg

преп. Росица Иванова
e-mail: rossihristova@abv.bg

 

СЕКЦИЯ "Германистика"

ас. Анелия Ламбова
e-mail: alambova@nbu.bg

преп. Анжела Ангелова
e-mail: a.georgieva@nbu.bg

преп. Камелия Джурелова
e-mail: kdjourelova@gmail.com

преп. Нора Кръстева
e-mail: nkrasteva@nbu.bg

преп. Росица Василева-Сърчелиева
e-mail: rraycheva@nbu.bg

 

СЕКЦИЯ "Романски езици"

преп. Валентина Славова
e-mail:valslavova@nbu.bg

доц. д-р Венета Сиракова
e-mail: vsirakova@nbu.bg

гл. ас. д-р Даниела Александрова
e-mail: daleksandrova@nbu.bg

гл. ас. д-р Десислава Давидова
e-mail: ddavidova@nbu.bg

преп. Елена Апостолова
e-mail: eapostolova@nbu.bg

ас. д-р Петя Петкова-Сталева
e-mail: pkpetkova@nbu.bg

преп. Любка Славова
e-mail: lslavova@nbu.bg

гл. ас. д-р Магдалена Караджункова
e-mail: mkaradjounkova@nbu.bg

преп. Магдалена Божкова
e-mail: mbojkova@nbu.bg

ас. д-р Мария Ладовинска
e-mail: mladovinska@nbu.bg

гл. ас. д-р Мария Спасова
e-mail: mspassova@nbu.bg

преп. Свилена Джурковска
e-mail: s.dimitrova@nbu.bg

 

СЕКЦИЯ Общообразователни курсове по чужд език

преп. Албена Младенова
e-mail: amladenova@nbu.bg

преп. Благовеста Троева
e-mail: btroeva@nbu.bg

преп. Бойко Аламанов
e-mail: balamanov@nbu.bg

преп. Боян Николов
e-mail: bnikolov@nbu.bg

преп. Вержиния Велкова
e-mail: vvelkova@nbu.bg

преп. Галин Георгиев
e-mail: gatatka@yahoo.com

преп. Галина Величкова
e-mail: gvelichkova@nbu.bg

гл. ас. д-р Георги Няголов
e-mail: gniagolov@nbu.bg

преп. Гергана Стоилова
e-mail: gstoilova@nbu.bg

преп. Дария Лазаренко
e-mail: dlazarenko@nbu.bg

преп. Десислава Дуриданова
e-mail: dzareva@nbu.bg

преп. Ива Митрева
e-mail: imitreva@nbu.bg

преп. Маргарита Хаджиниколова
e-mail: mhadjinikolova@nbu.bg

преп. Мария Ганчева
e-mail: mgancheva@nbu.bg

преп. Мария Гаргова
e-mail: mgargova@nbu.bg

преп. Наталия Петкова-Радойчева
e-mail: ndpetkova@nbu.bg

преп. Олга Маринова
e-mail: omarinova@nbu.bg

преп. Ралица Митева
e-mail: ralicami@abv.bg

преп. Симона Георгиева-Бали
e-mail: s.bali@nbu.bg

преп. Слава Черпокова
e-mail: stcherpokova@nbu.bg

преп. Райна Димитрова
e-mail: r_dimitrova@nbu.bg

 

СЕКЦИЯ "Педагогика"

проф. д-р Елена Благоева
доц. д-р Евгения Тополска
гл. ас. д-р Христо Чукурлиев
ас. д-р Лъчезар Африканов