facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Традицията като вдъхновение

sbornik-cover_184x250_fit_478b24840a

Традицията като вдъхновение

Станислав Богданов (съставител). Издателство на Нов български университет, София, 2014 г.

Сборници

Сборник с доклади от десетата юбилейна зимна школа на департамент "Англицистика" . Зимната школа на Департамент „Англицистика” е ежегодно организиран форум по въпросите на чуждоезиковото обучение, обучението по превод, лингвистика, културология и литература, както и обучението на учители. С настоящия сборник, който обединява 13 текста в два раздела, отбелязваме десетгодишния юбилей на форума. В него участват и колеги от други университети в България и чужбина.

 

Съдържание:

- Станислав Богданов, НБУ - Предговор

 

Първа част: Методика – Езикознание – Литературознание

- Любка Славова, НБУ - Испанската литературна традиция като цивилизационен модел
- Тад Фърни, НБУ - Methodological revolutions in 20th century history and literature: Time consciousness and perceptions of power
- Мария Чанкова, ЮЗУ „Неофит Рилски” - Speech act theorists should take a leaf out of the Internet book
- Магдалена Караджункова, НБУ - Sobre el proceso de ensenanza-aprendizaje del lexico espanol por alumnos bulgaros (conclusiones generales sobre la realizacion de tareas de tipo lexico de una encuesta)
- Милка Хаджикотева, НБУ - Vocabulary notebooks – an option or a must?
- Стамена Христова, ЧДГ „Малкият принц”, Варна - Игровата методика в обучението по чужд език на деца в предучилищна възраст (от 3 до 7 години)
- Даниела Александрова Меса, НБУ - La competencia socio-cultural en la clase de ELE: dos propuestas didacticas
- Станислав Богданов, НБУ - Most students cannot write: of course we knew that

 

Втора част: Докторанти и магистри

- Мария Ладовинска, НБУ - Разработване на анкета за емпирично текстолингвистично изследване на подлога на инфинитива в съвременния италиански език
- Десислава Зарева, НБУ - Звезди, астролози и медии - или за ценностите на българската жена в годината на змията
- Николай Николов, НБУ - Театрални техники за развиване на интерактивни говорни умения в обучението по английски език като чужд - T.I.M.E. (Teenodrama Interactive Method in English)
- Наталья Живаго, Томски държвен университет - Мотивационно-образная парадигма с вершиной „есть”. Миромоделирующий потенциал
- Георгиос Папакалодукас, НБУ - Η χρήση της μεταγλώσσας στα εγχειρίδια διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας [The use of metalanguage in course-books for teaching Greek as a foreign language]

 

Сборникът може да прочетете   тук.