facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Текстуални особености на европейските директиви и някои терминологични проблеми при превода им.

kniga-yankova-site_184x250_fit_478b24840a

Текстуални особености на европейските директиви и някои терминологични проблеми при превода им.

Дияна Янкова. Издателство на СУ "Св. Климент Охридски", София, 2008 г.

Научни и учебни издания

Преводът на текстове от европейското законодателство представлява част от дългия и труден процес на хармонизиране на националната правна система с тази на националното европейско право. Хармонизирането изисква сближаване на съществуващите правни институции, създаване на нови, и намиране на езиковите средства за адекватна комуникация в обединена Европа. Това предполага стандартизиране на терминологията, една трудна задача, особено като се отчете, че славянските езици едва наскоро се присъединиха към предимно германските и романските езици на ЕС.

Напоследък езикът на европейските институции доста се коментира, но за съжаление не е подлаган на обстоен анализ от езиковеди. Проблемите при превода се обсъждат предимно от икономическа гледна точка, като се набляга на разходите и организационните проблеми, свързани с процеса на превода.

Целите на настоящия труд са следните:

  • изследват специфичните функционални, езикови и комуникативни особености на правния текстови тип в контекста на европейските правни текстове;
  • да се анализират резултати от превода на европейски директиви от английски на български език и да се направят изводи, валидни за практиката на превода.