facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Проблеми на езикознанието и педагогиката

pnipu-vestnik_184x250_fit_478b24840a

Проблеми на езикознанието и педагогиката

Вестник на ПНИПУ. Издателство на ПНИПУ, г. Пермь, 2013 г., с. 210

Научни и учебни издания

Специалното издание на Вестника е подготвено в рамките на програмата за сътрудничество на ПНИПУ с Нов български университет. В него са включени статии на водещи руски и български специалисти, университетски преподаватели и аспиранти, които взеха участие в първия международен методически българо-руски семинар "Подготовка на преводачески кадри в XXIв", предназначен за специалисти, аспиранти и студенти, занимаващи се с проблемите на педагогиката, лингвистиката, междукултурното общуване и превода.