facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

д-р Дора Благова

д-р Дора Благова

д-р Дора Благова, основател, ръководител и дългогодишен преподавател в общообразователните курсове по английски език в НБУ

 

За Дора няма да говорим с цифри. Скрит зад клишето дългогодишен преподавател в НБУ е един пълноценен живот посветен на кауза, започнала преди 30 години – общообразователните курсове по чужд език, които направиха НБУ наистина нов и различен университет. Дора е душата и сърцето на програма, която ще продължава да бъде лице на НБУ и след десетилетия.

От дистанцията на времето, Дора определя като ключова за създаването на общообразователните курсове по чужд език първата си среща с проф. Богданов, по време на която се обсъждат идеи и разбирания за значимостта и целите на чуждоезиковото обучение в НБУ. „Те бяха толкова различни от практиката в другите университети, че аз с огромен ентусиазъм се захванах със задачата. Второ, но не по-малко важно, е колективът от преподаватели, който събрахме. Много колеги от други вузове се присъединиха към нас, привлечени от съвсем различната организация на обучението. Всички участваха с идеи за програмата, начина на обучение, провеждане на изпити, изработване на тестове, много спорехме, докато намерим най-доброто решение. През всичките години и до сега, независимо от промените в състава на колектива, духът му се запази, както и целта на обучението - да дадем възможност на студентите да придобият максимално възможните знания.“ Три десетилетия по-късно тази концепция и структура на програмата продължава да е работеща и актуална, благодарение на Дора Благова и екипите от преподаватели, които успяваше да привлече през годините.

Всеки от нас, нейните колеги, има спомен с Дора. За бърз разговор между лекциите, пространна дискусия на Зимна школа и конференция, или за поискан съвет как да направим „онзи урок“ малко по-интересен. За съвместна работа по проекти, споделени пътувания и най-вече за малки ежедневни неща като сладкото от смокини, които неусетно те превръщат от колега в близък приятел.

НБУ е неизменна част от тези съвместни преживявания и спомени. И няма как да е другояче, когато вярваш, че университетът е твоят „втори дом и второ семейство. Работно място, където можеш свободно да прилагаш новости в работата си и получаваш помощ от ръководството и колеги, където ти се създават условия да ги осъществиш.“

Чест и привилегия е за всяка институция да работи с човек като д-р Дора Благова – създател на традиции в обучението по чужд език, визионер с широк поглед, аналитичен ум и смело сърце. Уважаващ себе си и другите колега, търсещ решения и отворен за нови идеи, вдъхновяващ събеседник, с умение да предразполага и създава приятна творческа атмосфера. И просто човек, безрезервно отдаден на професията си.