facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Партньори

Чужди културни институти в България

 

Британски съвет - България
Френски културен институт - София
Испански институт “Сервантес” - София
Италиански културен институт - София
Гьоте институт – България

 

Студентски стажове по превод

 

Фондация „За нашите деца“
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца - НБУ
Преводаческа агенция „Софита“
Руски културно-информационен център – София

 

Професионални асоциации

 

Българска асоциация на преподавателите по английски език (БАПА)
Асоциация на преводачите в България
Европейска асоциация на съдебните преводачи EULITA
Българска асоциация за качествени езикови услуги „Оптима“

 

Рамкови договори за научно и културно сътрудничество 


Катедра по западноевропейски езици и преводознание - Институт за чужди езици, Московски градски педагогически университет (Москва, Русия)

 

Катедра по чужди езици, лингвистика и междукулурна комуникация (ИЯЛиМК) -  Хуманитарен факултет, Пермски национален изследователски политехнически университет (Перм, Русия)

 

Институт за филологическо образование и междукултурни комуникации - Башкирски държавен педагогически университет (Уфа, Башкортостан)

 

Институт за преводознание и многоезичие - Пятигорски държавен лингвистичен университет (Пятигорск, Русия)

 

Филологически факултет  - Томски държавен университет (Томск, Русия)

 
Катедра по превод и преводознание - Тюменски държавен университет (Тюмен, Русия)
 

Катедра за романски и германски езици и методика на чуждоезиковото обучение - Набережночелнински институт за социално-педагогически технологии и ресурси (Набережни Челни, Татарстан)

 

University of Gdansk, Полша

Universidad de Salamanca, Испания

Institut Libre Marie Haps, Белгия

Universidad Complutense De Madrid, Испания

Universidad De la Laguna, Испания

Universita Degli Studi Di Bari Aldo Moro, Италия

University of Macedonia, Гърция

University of Maribor, Словения

Trakia University, Турция

Yildiz Technic Universiry, Турция


University of Burgundy, Франция


Universität Leipzig, Германия

Гьоте институт – България

Българска асоциация за качествени езикови услуги ОПТИМА

Френски културен институт - София

Испански институт “Сервантес” - София

Италиански културен институт - София

Представителство на Генерална дирекция “Преводи” към Европейската комисия

СУ “Св. Климент Охридски”

Московски държавен лингвистичен университет, Москва, Русия

Университет “Комплутенсе”, Мадрид, Испания

Университет “Ла Лагуна”, Тенерифе, Испания

Университет “Саламанка”, Саламанка, Испания

Лайпцигски университет, Лайпциг, Германия

Институт по превод “Мари Апс” към Университет “Леонардо да Винчи”, Брюксел, Белгия

НСОУ “София” - София

32 СОУ с изучаване на чужди езици “Св. Климент Охридски” - София

Сдружение “Фридрих Шилер” – ЮЛНЦЧП

Немска гимназия "Ерих Кестнер"