facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Юбилейна научна конференция „Традиция и новаторство“

aula-tribuna_959x399_pad_478b24840a

Участници в конференцията-4 юни

Юбилейната научна конференция „Традиция и новаторство“, посветена на 30-годишнината от създаването на университета и на филологическите програми към департамента. Форумът ще се проведе в НБУ на 4-5 юни 2022 г. и в зависимост от епидемиологичната обстановка може да бъде в присъствен, хибриден или изцяло онлайн формат.

Конференцията ще бъде организирана в следните четири тематични модула:

      - Лингвистика

      - Култура и литература

      - Чуждоезиково обучение и педагогическа квалификация

      - Теория и практика на превода

Специална секция от конференцията ще бъде предвидена за изява на студенти и докторанти, където те ще представят своите изследвания. Работни езици на конференцията са български език и всички чужди езици на филологическите департаменти на НБУ – английски, немски, френски, испански, италиански, руски и гръцки. Докладите са с продължителност 20 мин. плюс 5 мин. за дискусия.

След рецензиране, докладите от конференцията ще бъдат публикувани в специалното юбилейно издание на Годишника на департамент „Чужди езици и култури“.

Заявките за участие във форума с доклад се подават на https://forms.gle/xHGsQvcufDLiXj1V7, а срокът за попълване на електронния формуляр е до 21 април 2022 г.

Потвърждение за участието си ще получите до 10 май 2022 г.

 

За повече информация:

г-жа Нели Харалампиева

nharalampieva@nbu.bg | 02/8110 371

главен координатор на конференцията и секретар на департамент “Чужди езици и култури”

Прикачени файлове