facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Клуб "Приятели на немския език"

 

Клубът „Приятели на немския език” е създаден към департамент „Чужди езици и култури“ през декември 2007 година по инициатива на доц. д-р Мария Грозева и гл. ас. маг. Анелия Ламбова, преподаватели в програма „Германистика” на Нов български университет. Дейността на Клуба е адресирана до всички - преподаватели, студенти и гости на университета, които се интересуват и занимават с немски език. Дейността на Клуба е ориентирана към студентите от програмите, бакалаври и магистри, да им съдейства, да съчетае овладяването на знания в рамките на обучението със срещи с хора-практици, срещи с реалния немски език, литература, култура.

 

Клубът „Приятели на немския език” предлага възможност да се научат интересни и любопитни неща от всички области на обществения живот в немскоезичните страни – култура, традиции и обичаи, история, политика, опазване на околната среда, ежедневието там като особен акцент представляват контактите на тези страни с България. В приятна и неофициална атмосфера може да се поговори с гостите.

 

В рамките на Клуба сме имали възможността да се запознаем с редица носители на езика, професори, преподаватели, писатели и хора на изкуството, които са гостували на НБУ и са изнасяли лекции, доклади или са провеждали дискусии с участниците. Провели сме и различни мероприятия, свързани с немскоезичната култура, литература и обичаи.

 

Сред най-изтъкнатите гости на Клуба през годините са: проф. Уве Бютнер (Лайпцигски университет), проф. Борис Парашкевов, д.ф.н. (Софийски университет), проф. Христо Тодоров (НБУ) и др.

 

Ежегодно се провеждат срещи с представители на нашите партньори Гьоте-институт България и Германската служба за академичен обмен DAAD.

 

Сред последните събития, проведени в рамките на Клуба, са превърналите се в традиция посещения на библиотеката на Гьоте-институт България и на Немския Коледен базар, както и посещения на кинопрожекции на немскоезични филми.

 

За контакти: rvassileva@nbu.bg

 

В рамките на Клуба „Приятели на немския език“ и с финансовата подкрепа на ФБО към НБУ, на 26.03.2024 г. посетихме със студенти, изучаващи немски език в програма „Германистика“ и в общообразователните курсове по чужд език, кинопрожекцията на филма „Ингеборг Бахман – пътуване в пустинята“ в културен център G8. Филмът на немската режисьорка Маргарете фон Трота е от програмата на София Филм Фест и представя връзката между австрийската поетеса и писателка Ингеборг Бахман и швейцарския драматург и писател Макс Фриш.

 

Основната цел на проекта беше да запознае студентите, изучаващи немски език, с немскоезичното кино и да провокира у тях интерес към него и към немскоезичната литература като ги запознае с двама от най-популярните нейни представители.

 

Посещението на прожекцията беше подготвено с разговор на тема кино и предложения за избор на филм от програмата, като студентите сами избраха заглавието. Дискусията започна още на излизане от кинопрожекцията и продължава в часовете по немски език, допълнена от проучвания за живота и творчеството на двамата писатели и на епохата, в която са живяли и творили.

 

На 30.05.2024 г. клуб „Приятели на немския език“ посрещна в НБУ филолога Бетина Микенбекер от Германия. В приятна, неформална обстановка студентите от програма Германистика имаха възможността да разговарят с нея на тема „Родината - България от друга перспектива".

 

Бетина Микенбекер работи от 1994 до 2006 година в Гьоте-институт София като ръководител на отдела за Сътрудничество в образованието. 16 години по-късно решава да се завърне и установи в България. Това провокира интереса на студентите да задават въпроси и да разберат мотивите на една чужденка да избере нашата страна за своя родина.

 

В хода на разговора възникнаха нови идеи за продължение на дискусията и предложения за бъдещи срещи.