facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Актуално

be-ready-1_678x410_crop_478b24840a be-ready-2_678x410_crop_478b24840a
29.01.2016 12:16

Участие в първата координационна среща по Еразъм+ проект „Бъдете готови - житейски умения и кариерно развитие: подпомагане напредъка на младите хора към успеха" (2015-1-UK01-KA201-013739)


Във връзка със стартиране на сътрудничество между партньорите и планиране осъществяването на дейностите по двугодишния външен проект „Бъдете готови - житейски умения и кариерно развитие: подпомагане напредъка на младите към успеха (2015-1-UK01-KA201-013739) по програма на Европейската комисия Еразъм+, Ключова дейност 2, Училищно образование - стратегически партньорства, в който Нов български университет е основен партньор, доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева и гл. ас. д-р Станислав Богданов взеха участие в първата координационна среща между партньорите по проекта в периода 27–29 януари 2016 г., като представители на НБУ.

Срещата се проведе в Лондон в институцията-координатор на проекта, Лондонска община Хамърсмит и Фулъм с партньори от четири различни страни в Европа: Португалия - Колеж по хотелиерство и туризъм, гр. Ещорил (ESHTE), Факултет по хуманитарна кинетика, Лисабонски университет (FMH-UL) и училище "Dr. Antonio Azevedo Neves", Лисабон (AGAN); България - Нов български университет (НБУ) и 127. СУ „Иван Денкоглу“; Дания – Дирекция „Младежко образование“ към Община Вейле (VK); и Великобритания - колеж Ийлинг, Хамърсмит и Западен Лондон (EHWLC) и фондация Салфорд (SF).

На срещата бе договорено Споразумението за сътрудничество между партньорите по проекта и бе изготвен план за действие за постигане на поставените цели, а именно подпомогне образованието и професионалната подготовка на младите хора чрез внедряването на иновативни механизми за кариерно израстване и наставничество на младежите, за подобряване на техните житейски и професионални умения, както и за укрепване на сътрудничеството между образованието и бизнеса за постигане на тези цели. Сред очакваните резултати от приложението на тези мерки по проекта са предотвратяване на ранното отпадане на младите хора от системата на образование, намаляване на младежката безработица и подобряване на трудовата заетост и професионалната реализация на младите хора на европейския пазар.

НБУ, в лицето на доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева и гл. ас. д-р Станислав Богданов, е водещ партньор във вътрешната оценка на проекта, но участва равностойно и във всички други проектни дейности.