facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Актуално

books6_678x410_crop_478b24840a
22.01.2016 11:20

Споделен опит

Семинар

 

Корпус 1, зала 306

Организатор:
департамент „Англицистика“ 

Водещ:
Галина Величкова

Участници:
преподаватели по английски език на нива С1 и С2, отговорник на нива С1 и С2 – Симона Бали


Семинарът се провежда с цел обучение на преподаватели, които се интересуват от изготвяне и оценка на компютъризирани междинни и финални тестове.

Семинарът би следвало да създаде възможност по-голям брой преподаватели да участват в изготвянето и редакцията на компютъризираните тестове и да съдействат при проверката и оценката на работите на студентите.

Изготвянето на тестове по утвърдения формат за проверка на знанията по английски език за нива С1 и С2 изисква познаване на принципите за изготвяне на специфични тестове в Мудъл и познаването на тези принципи от по-голям брой преподаватели би дало възможност за усъвършенстване на компютъризираните тестове и предотвратяване възникването на технически и съдържателни неточности.