facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Актуално

img-4846_678x410_crop_478b24840a
30.01.2017 09:40

Практически семинар „Увод в техниките на симултанния превод“

Постоянен интердисциплинарен семинар „Лингвистика. Междукултурна комуникация. Регионални изследвания“ (30.01-03.02.2017 г.)

Корпус 2, зала 401

Организатор:
департамент „Англицистика“

Водещи:
доц. д-р Борис Наймушин, проф. Мария Грозева, д.н., д-р Дейвид Мосъп

Участници:
студенти и преподаватели от бакалавърски и магистърски програми

Водещите са практикуващи конферентни преводачи и преподаватели по устен превод.