facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Актуално

p1140644_678x410_crop_478b24840a
20.05.2016 13:00

Практически семинар „Творческо писане на английски език“

В рамките на Постоянен интердисциплинарен семинар „Лингвистика. Междукултурна комуникация. Регионални изследвания“

Корпус 2, зала 704

Организатори:
департамент „Англицистика“ 
МП „Писмен и устен превод“

Водещ:
Алисън Стимлър

Модератор:
доц. д-р Борис Наймушин

Участници:
студенти от бакалавърски и магистърски програми

Целта на този регулярен семинар е да даде възможност на студенти да развиват уменията си за творческо писане на английски език под ръководството на професионален редактор и преподавател по писане, която е носител на английския език.