facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Актуално

books6_678x410_crop_478b24840a
01.02.2017 11:20

Кръгла маса „ОООК по чужд език – а сега накъде?“

Корпус 1, зала 213

Организатори:
Факултет за базово образование
Програмен съвет на ООК по чужд език

Водещи:
Десислава Зарева, Диан Карагеоргиев

Модератор:
Симона Бали

Участници:
преподаватели в ООК курсовете по чужд език в НБУ, гости.

Кръглата маса е посветена на въпроси свързани с обучението по чужд език в ОООК курсовете на НБУ: споделен опит, добри практики и нови предизвикателства пред екипа от преподаватели при обучението на студентите.

Десислава Зарева, Диан Карагеоргиев и Симона Бали са преподаватели по чужд език в НБУ с дългогодишен опит в общообразователните курсове по ЧЕ в НБУ.