facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Актуално

dsc-0024_678x410_crop_478b24840a dsc-0017_678x410_crop_478b24840a dsc-0008_678x410_crop_478b24840a dsc-0002_678x410_crop_478b24840a dsc0003_678x410_crop_478b24840a
02.02.2017 12:35

КРЪГЛА МАСА „ООК ПО ЧУЖД ЕЗИК – А СЕГА НАКЪДЕ?“

 

„А сега накъде“ – култов филм на незабравимия режисьор, сценарист и актьор Рангел Вълчанов. Не знам дали сме визирали някакви препратки към тази творба, когато решихме да организираме кръгла маса по проблемите на ООК по чужд език, но въпросът звучеше достатъчно резонно, предвид желанието ни да се съберем и обсъдим наболели проблеми, както и да очертаем перспективи за тяхното решаване. Не знаехме какво да очакваме и затова радостта и удовлетворението ни след края на събитието бяха още по-големи, тъй като за пореден път доказахме, че сме колектив от компетентни и отговорни професионалисти, които неуморно работят в посока повишаване качеството на чуждоезиковото обучение в НБУ. Това показа и проведената по молба на Декана на ФБО гл. ас. д-р Владимир Димитров анкета за удовлетвореността на студентите от курсовете по чужд език. Макар и все още в суров вид, първоначалните данни очертаха някои тенденции и повдигнаха въпроси от съществена важност, а именно: доколко удачно е разделянето на курсовете на теоретичен и практически, дали в тези курсове трябва да влизат различни преподаватели и доколко съдържанието и материлите в теоретичния курс са адекватни на потребностите на студентите. Обсъдихме и работата с разработените от нас практически онлайн курсове в Мудъл, като се наложи преобладаващото мнение, че материалите са интересни и добре разработени, но са необходими стандартизирани методически насоки за тяхното прилагане съответно в час и/или като форма на самостоятелно обучение. Особен интерес и разгорещен дебат предизвика темата доколко студентите-неспециалисти имат нужда от курсове по теоретична граматика и лексикология на нива В1 и В2. След представената от преп. Росица Иванова съпоставка с подобни чуждоезикови курсове в Британски университет, където на студентите се предлагат разнообразни модули за усвояване на академични и специализирани умения по езика, се обединихме около идеята, че е необходимо диверсифициране на модулите, които да предлагаме на тези нива. Освен вече въведения модул по теоретична граматика и лексикология, който безспорно е полезен за студенти, желаещи да влязат в майнър програмите на департамент „Англицистика“, имаме желание да разработим и модули по развиване на академични умения като „Презентационни умения“, „Академичен и научен стил на писане“, „Развиване на критичното мислене“ и др.

Равносметката от кръглата маса е, че тя създаде условия за един балансиран и конструктивен диалог сред колегите преподаватели по чужд език и ни напомни, че сме колектив, в който макар и понякога да има разнобой, единен в желанието си да работи в посока поддържане и повишаване качеството на чуждоезиковото обучение, което предлагаме на нашите студенти. Не искам да пропускам и факта, че сред нас бяха колеги от всички езици, както щатни, така и хонорувани, което е особено показателно за съпричастността на всички ни към бъдещото развитие на ООК по чужд език.

Ще завърша с цитат на друг световноизвестен актьор, режисьор и сценарист - Робърт Де Ниро: „Има три вида хора - част от проблема, част от пейзажа и част от решението.“ Ние избираме да сме част от решението.

Текст: Симона Бали
Снимки: отдел „Информационна дейност“