facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Актуално

krugla-masa_678x410_crop_478b24840a
23.05.2023 12:43

Kръгла маса на тема: „Проблеми при преподаването на романски езици“

Преподаватели по романски езици от СУ „Св. Климент Охридски“, Нов български университет и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ изнасят доклади относно трудностите и предизвикателствата при преподаването на романските езици в съвременния контекст

 

ruo-sofia-grad.com

 

снимка: Радио Велико Търново