facebook

ДепартаментЧужди езици и култури

Актуално

img-0050_678x410_crop_478b24840a
21.03.2016 09:00

How to Write and Publish Your Scholarly Paper

Международен семинар

Корпус 1, зала 20

Организатори:
European Association of Science Editors (EASE)
Department of English Studies
Department of Germanic and Romance Studies
Department of History
Department of Cognitive Science and Psychology

Лектори:
Paola de Castro (EASE, Italy)
Eva Baranyiová (EASE, Czech Republic)
Boris Naimushin (EASE, NBU)
Stanislav Bogdanov (NBU)
David Mossop (NBU)

Модератор:
Boris Naimushin (EASE, NBU)

Участници:
докторанти и научни работници от НБУ и висши училища от България и чужбина (20-30 души) 


21-23 март 2016 г.

Събитието е практически семинар за докторанти и млади изследователи от различни специалности за търсене на подходящо списание, писане, редактиране, рецензиране (peer review) и успешно публикуване на изготвени от тях научни статии на английски език, отговарящи на строгите стандарти на водещи международни рецензирани и реферирани списания.


Участници: докторанти (над 50 редовни докторанти в НБУ) и млади преподаватели от различни специалности в НБУ (безплатно), както и външни участници (с такса).


Този семинар е първа стъпка в реализирането на дългосрочен проект за постигане на трайно подобрение в публикационната активност и представянето на резултати по провежданите изследвания в международно признати списания от докторанти и млади изследователи от НБУ.